برنامه وفاداری

 

برنامه های وفاداری

برنامه های وفاداری به شکل سنتی و اولیه آن در دنیا قدمتی 300 ساله دارند. اولین برنامه های وفاداری در قرن 18 و 19 میلادی در خرده فروشیهای غربی به صورت کوپن‌های  خرید مجدد شکل گرفتند. در طول قرن بیستم انواع روشهای پیچیده تر ارائه کوپن ها، بلیطهای قرعه کشی و کارتهای وفاداری گسترش یافتند.

برنامه های وفاداری امروزی

در قرن 21 و با رواج تجارت الکترونیک و دنیای دیجیتال، برنامه های وفاداری دیگر منحصر به شرکتهای بسیار بزرگ نیست و شرکتهای متوسط و کوچک هم قادر به طراحی و پیگیری برنامه های وفاداری خاص خود هستند، اما از طرف دیگر گسترش فضای دیجیتال به پیچیدگی مصرف‌کننده امروزی افزوده است. مشتری امروزی دیگر وفاداری خود نسبت به برندها را به سادگی دریافت چند کوپن و امتیاز واگذار نمی‌کند و هرگونه تلاش در جهت وفادارسازی مشتری در عمل از طریق جواِئز و قرعه کشی و روشهای منسوخ قطعا از کارایی پایین نسبت به هزینه‌های صورت گرفته برخوردار است. ازینرو برنامه‌های وفاداری نوین با تکیه بر شناخت عمیق مصرف‌کننده از طریق مطالعه رفتارهای وی طراحی می‌شوند. 

ما در رینگس برنامه های وفاداری را با متدی جهانی و با تکیه بر مطالعه عمیق مشتری طراحی می‌کنیم و در پیاده‌سازی برنامه وفاداری همراه شما هستیم. ‌

خدمات طراحی و پیاده سازی برنامه وفاداری رینگس