برنامه وفاداری

به مشتریانتان دلیلی برای وفاداری بدهید، اگر این کار را شما انجام ندهید، رقبایتان انجام می دهند.

برنامه های وفاداری

برنامه های وفاداری به شکل سنتی و اولیه آن در دنیا قدمتی 300 ساله دارند. اولین برنامه های وفاداری در قرن 18 و 19 میلادی در خرده فروشیهای غربی به صورت کوپن‌های خرید مجدد شکل گرفتند. در طول قرن بیستم انواع روشهای پیچیده تر ارائه کوپن ها، بلیطهای قرعه کشی و کارتهای وفاداری گسترش یافتند.


برنامه های وفاداری امروزی

پیگیری برنامه های وفاداری خاص خود هستند، اما از طرف دیگر گسترش فضای دیجیتال به پیچیدگی مصرف‌کننده امروزی افزوده است. مشتری امروزی دیگر وفاداری خود نسبت به برندها را به سادگی دریافت چند کوپن و امتیاز واگذار نمی‌کند و هرگونه تلاش در جهت وفادارسازی مشتری در عمل از طریق جواِئز و قرعه کشی و روشهای منسوخ قطعا از کارایی پایین نسبت به هزینه‌های صورت گرفته برخوردار است. ازینرو برنامه‌های وفاداری نوین با تکیه بر شناخت عمیق مصرف‌کننده از طریق مطالعه رفتارهای وی طراحی می‌شوند.
ما در رینگس برنامه های وفاداری را با متدی جهانی و با تکیه بر مطالعه عمیق مشتری طراحی می‌کنیم و در پیاده‌سازی برنامه وفاداری همراه شما هستیم.


مدل وفاداری رینگس

در مدل وفاداری رینگس، پیش از طراحی برنامه وفاداری گامهای بررسی آسیب شناسی عدم وفاداری مشتری شامل بررسی تصویر برند، بررسی کیفیت ادراکی از محصولات و خدمات و بررسی ارزش ادراکی مشتری (موازنه کیفیت و قیمت) صورت می گیرد و نسخه پیشنهادات اصلاحی ارائه می‌شود.
همچنین با سنجش رضایت مشتریان بالفعل برند و رقبا موانع منجر به عدم وفاداری مشتریان شناسایی و به مدیران تصمیم‍‌گیر برند ارائه می‌شود. در نهایت پس از شناخت کامل مشتری و دلایل کاهش وفاداری وی، برنامه وفاداری طراحی و با همراهی مدیران تصمیم‌گیر در سازمان پیاده سازی می‌شود.

خدمات طراحی و پیاده سازی برنامه وفاداری رینگس

بررسی تصویر ادراکی برند
بررسی کیفیت ادراکی محصول و خدمات
سنجش سطح و دلایل عدم رضایت مشتری
شناسایی ترجیحات مشتری از برنامه وفاداری

طراحی معماری برنامه وفاداری
طراحی سیستم پاداشها و امتیازات
پیاده سازی برنامه وفاداری
طراحی اپلیکیشن و وب‌اپ وفاداری